Publicaties

Reputatie Onder Druk

Het managen van reputaties in een veranderende samenleving Producten en diensten zijn passé: het zijn nu reputaties van bedrijven die het verschil maken in de markt. Tegelijkertijd neemt de druk vanuit de omgeving steeds meer toe op het bedrijfsleven, en daarmee ook op hun reputaties.

Het managen van deze druk en het beschermen van de reputatie wordt lastiger door internet en door de stormachtige ontwikkeling van social media is iedereen met een smartphone zender en actor geworden. Dat heeft het speelveld voor communicatie onoverzichtelijk en onbeheersbaar gemaakt. Regie voeren is nagenoeg onmogelijk geworden. ‘Reputaties onder druk’ analyseert de veranderende arena, gaat in op reputatie en haar drivers, reputatiestrategie en beleid, de weg naar engagement, kernboodschappen, merkambassadeurs, realtime reputation- en crisismanagement. Het boek is beeldend en pragmatisch en bevat veel do’s and don’ts, en vele interviews met deskundigen uit de praktijk.

Recensie(s)

De reputatie is voor veel organisaties een factor van toenemend belang en een risico in de relatie met de interne en externe omgeving. We zien dan ook een groeiende aandacht voor corporate reputatiemanagement: de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan de verbinding met de omgeving. Maar reputaties worden ook kwetsbaarder en kunnen zomaar onder zware druk komen te staan en dan is het tijd voor crisismanagement om beheersd met inbreuken op de reputatie om te gaan. Beide aspecten (reputatiemanagement en reputaties in crisistijd) worden in deze actuele uitgave vanuit een pragmatische insteek behandeld. Na diverse aspecten van reputatiemanagement te hebben uitgelegd, gaat de auteur uitgebreid in op situaties waarbij de reputatie ter discussie komt te staan, hoe je als organisatie daarop voorbereid kunt zijn en hoe je dient te handelen. Daarbij komen ook de invloed en rol van de huidige sociale media duidelijk aan de orde. De teksten zijn to-the-point en praktijkgericht. Met literatuuropgave en register. Bedoeld voor communicatieprofessionals en -studenten en bestuurders van organisaties.

Bestel hier